DÜNYAYI BEKLEYEN TEHLİKELER
Feneryolu Gönüllü Evi’nde “Küresel İklim ve İklim Değişmeleri” üzerinde duruldu. Çeşitli nedenlerle oluşan iklim değişikliklerinin dünyaya ve özellikle Türkiye’ye etkileri konuşuldu. Tema Vakfı Eğitim Sorumlusu Biyolog Arzu Bozgül “Doğal dengenin çeşitli nedenlerle bozulmasına bağlı olarak, iklimde de birçok değişmeler olmuştur. Buna insan etkilerinin de katkısı olmuştur. Doğal çevrenin tahribi, ozon tabakasındaki incelme, küresel boyutta sıcaklık artısına neden olacaktır. Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı ve değişik biçimde etkilenecektir. Tarımsal faaliyetler de hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında değişikliklerle yol açacak, su kaynaklarında önemli sorunlar ortaya çıkaracaktır” dedi.
 
 
 
 
 
Geri