AMACIMIZ

Atatürk ilke ve ideallerini tüm boyutları ile yaşatmak için Kadıköylülere yönelik çalışmalar yapmak.

Kadıköylüler arasındaki tanışıklık, birlik ve dayanışmayı arttırmak.

Kadıköylülük bilincini geliştirmek.

Kadıköy’ün kültür ve sanat yaşamına etkin katkılarda bulunmak.

Kadıköy’de çevre bilincini geliştirmek ve koruyucu önlemler almak.

Kadıköylü’nün daha sağlıklı yaşayabilmesi için hizmet vermek, sağlık, eğitim , çevre ve spor çalışmalarını teşvik etmek. Bu hizmetler için gönüllü evlerinde eğitsel çalışmalar yapmak.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköylüler arasındaki iletişime yardımcı olmak.

Yukarıdaki amaçların kendi mahallelerinde başarı ile gerçekleşmesi ve mahalle sakinlerinin bu amaçları paylaşması için çaba sarfetmek.

Belediye sosyal projelerinin halk tarafından bilinirliliğini arttırmak adına çalışmalar yürütmek.

Belediye birimleri ile işbirliği yaparak halktan alınan istek, dilek, şikayet vs. konuları doğrudan iletmek.

Çocuk ağırlıklı ve öncelikli olmak üzere Kadıköy'lülere hizmet vermek.

Çocuk ve Yetişkin Eğitimlerine destek olmak

Kadıköy'ün sosyal yaşamına etkin katkılarda bulunmaktır.

Geri