KURULUŞUMUZ

Kadıköy Belediyesi bünyesindeki Gönüllü Hareketi 1995 yılında başlamıştır. Bünyesinde 19 Mahalle Gönüllü Evi, 2 adet etkinlik birimi (Müzik 100’e yakın koro, Tiyatro), 1 adet de mahalle evi olmak üzere, 22 adet gönüllü birimi bulunmaktadır. 22 Gönüllü biriminde sayıları 10.000’i bulan gönüllülerimiz Kadıköylülerle sosyal dayanışmayı sağlamış, yardımlaşmış, birbirine destek olmuş, mahallelerini sahiplenmiş, kentin yaşamını güzelleştirmişlerdir. Hepsinin yüreği Türkiye sevgisi ile çarpar, kalpleri ve zihinleri Yüce Önder Atatürk’ün yaydığı ışıkla aydınlanır.

Atatürk ilke ve idealleri onların rehberidir. Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri 1995 yılında Kadıköy Belediyesi’nde kuruldu ve mahallelerde yaygınlaşarak daha etkin olmaya başladı. Hızla gelişti ve tüm Türkiye’nin ilgisini çeken bir halk birlikteliği haline geldi. Elde ettiği başarılar, kamu kurumları ve gönüllü işbirliğinin ne denli gerekli olduğunu ortaya koydu. İç İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan, 09.10.2005 tarih ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği ile kamu kurumları ve gönüllü işbirliği yasal hale getirildi. Bu yasanın çıkarılmasında en etkili örnek Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’dir.

Gönüllülerimiz, din, dil, ırk gibi farklılıklarını gözetmeksizin büyük bir istek ve bağlılıkla gönüllü oldular ve çalışmalara katıldılar.

Gönüllüler Kadıköy’de sanat, kültür, eğitim, spor, sağlık ve çevre alanlarında her yıl binlerce etkinlik gerçekleştirmişlerdir. Bu etkinliklere yüzbinlerce Kadıköylü katılmaktadır.

Geri