MERKEZ HAKKINDA

Hizmet dönemimiz içerisinde idari yapılanmaya müteakip ilk olarak Gönüllü Merkezimizde Kadıköy Belediyesi Gönüllülerimizin kişisel bilgilerinden oluşan (Eğitim Düzeyi , GSM, Adres, Kan Grubu, Doğum Tarihi   vs.) veri tabanı oluşturulmuştur.

Bu kayıtlar gönüllünün bölümlendirilmesi, farklılaştırılması, faaliyetlerinin ölçülebilir ve değerlendirilebilir olmasına fayda sağlamaktadır.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi öncelikle Gönüllü merkezine gelen ve gönüllü olmak isteyen Kadıköylü gönüllü vatandaşlarımız için adım adım gönüllülük işlemleri uygulanmaktadır.

Gönüllülük kaydı için belirli prosedürler uygulanır. (Gönüllü olmak için gereken evraklar, Gönüllülük formunun doldurulması, Kadıköy Belediyesi tanıtımı ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri ne yapar ile standart gönüllü eğitimleri vs.). Bu prosedürler gönüllünün kalıcı ve uzun soluklu olmasını, doğru çalışma şekli ve etkinliğe yönlendirmede destek vereceği gibi, gönüllü çeşitliliği ve kalıcılığı yaratmamızda katkı ve fayda sağlamaktadır.

Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu ve çalışanları, Kadıköy Belediyesi gönüllüleriyle sevgi dolu bir gönül bağı kurmuştur. Kadıköy Belediyesi Meclisinde kabul edilen “Gönüllü Yönetmeliği” hükümleri eksiksiz ve istisnasız uygulanmıştır. Gönüllülerin Kadıköy ve Kadıköylülere verdiği hizmetler ve projeler desteklenmiştir. Gönüllü Merkezimiz Kadıköy’ün önemli hizmet ve Sivil Toplum kuruluşlarından biri haline gelmiştir.

Gönüllü Merkezi Kadıköy'de yaşayan gönüllülerin, toplumun tüm alanlarına aktif katılmalarını; belediyemiz, özel sektör, ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinde bulunmalarını, gönüllü ve gönüllü çalışmaların olgusunu geliştirmelerini ve yaygınlaştırmalarını temin ve koordine etmek ana hedefleri arasında olacaktır.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi'nin misyonu mahallelerde gönüllülere, toplumun her kesiminden Kadıköylünün kolaylıkla erişebileceği, gönüllü odaklı fiziki yapılar oluşturmak ve yaygınlaştırmak olacaktır.

Bu yapılarda toplumun her kesiminden Kadıköylülere bilgi, beceri ve yaklaşımlar konusunda olanaklar sunulacak, farklı kültürlerin bir arada yaşanarak öğrenildiği ve paylaşıldığı alanlar oluşturulacaktır

Geri