SADE HAYAT
Uzman Psikolog Asuman Özaydın, davet edildiği Zühtüpaşa Gönüllüevi’nde “Sade Hayat” üzerine interaktif bir seminer verdi. Tüketim çılgınlığına karşı oluşturulan gönüllü sadelik yaklaşımının, günümüzde kredi kartlarının ve internet satışlarının devreye girmesiyle daha da önemli hale geldiğini belirten Özaydın, “sade hayat”ın yoksulluk, yoksunluk, zorunluluk, kısıtlılık, mecburiyet olmadığını, rahatlık, azla yetinmek, wallness, az çalışmak, elindekinin kıymetini bilmek, fazla yüklerden kurtularak doğal ve rafine bir hayat yaşamak gibi avantajlar sağladığını ifade etti. Özaydın,” Antik çağlardan günümüze kadar birçok düşünür hayatın sadeliği ve basitliği üzerine fikir beyan etmişlerdir ve sade hayatın bir gelişmişlik düzeyi olduğunu savunmuşlardır.” dedi. Hayatın her alanına uygulanan sadelik prensiplerinin düşünceler ve ilişkilerde sağlanmadığı sürece sürdürülebilirlikten uzak olduğunu belirten psikolog Asuman Özaydın, sade hayata “düşüncelerinizdeki kalabalıkları sadeleştirmekle başlayın” önerisiyle sözlerine son verdi.
 
 
 

Geri