OSMANLI’DA KADIN
Kriton Curi Parkı Gönüllüevi’nde, Eğitimci Ayşen Arıç “Osmanlıda Kadın” konulu sunum yaptı. Kadının rolünü antik çağdan alıp Osmanlı’ya kadar olan süreç anlatıldı. “Friklerde ana tanrıça gücü temsil eder ve ellerini yumruk şeklinde tutar. Devlet işlerinde söz sahibidirler. Orta çağa gelince kadınların hiçbir değeri yoktur. Osmanlı’da kadın gerçek değerinde değil, kocasına bağlı, boşanma özgürlüğü olmayan, kocasının arkasında yerini alır. Kadınlar, saray kadını, halk kadını, tarlada çalışan köy kadını olmak üzere 3’e ayrılır. Aristokrat olmayan kadınlar içerisinde konaktaki kadınlar, cariyeleri, hizmetçileri idare ederler. Kadının gelirine eşi karışmaz. Kadına ait parayı harcayamadığı için gelir vakıflara aktarılır” diyen Ayşen Arıç bu dönemde “Vatan, Valide, Vakıf” önem kazandığını bu nedenle de camilerin yanında külliyelerinde vakıfların olduğunu ifade etti.
 
 
 
 

Geri